Search form

Drɛwɩ (Actes) 10:33

33'Nun tɔɔn ɛn an min 'pa 'sia 'i -sru, ɛn i 'bɔ "nyian, "i drɛ "yi, ɛn i -ta. 'Bɛ nɛn "mɛn 'gʋɛ, -kaa pɛɛnɔn -kaa ya Bali 'lɛ, -e 'wɩ nɛn Minsan -a 'vɩ "yie "lɛ bɛ -e -kaa man.»