Search form

Drɛwɩ (Actes) 10:4

4E Bali -le 'pasiazan zɩɛ -a -nanjɛɛn "klan da, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: «Minsan, -mɛ "nɛn -nan?»

Ɛn Bali -le 'pasiazan "e -yrɛ 'nan: «I Bali trʋ "baa, ɛn i "yi dra 'yalɛ -tɛnɔn lɛ Bali -a -nan 'yɩ, ɛn -a ci 'ka 'sanlɛ 'i man dɩ.