Search form

Drɛwɩ (Actes) 10:42

42-kaa lɛ nɛn yaa 'vɩ 'nan, -kaa 'yee 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ Izraɛl 'nɔn lɛ. Ɛn 'nan -kaa vɩ minnun lɛ 'nan Bali 'bɛ 'si "va, ɛn yaa -tɔ minnun nɛn o yiɛ cɩ "man 'lee minnun nɛn o -ka bɛ -wee tin 'bazan 'a.