Search form

Drɛwɩ (Actes) 11:8

8'Pian maan 'vɩ 'nan: ‹Minsan, te 'i vɩ 'mlɔnmlɔn dɩ. Ma'an tian 'li fɛnun nɛn o cɩ min 'srɔɛn 'a, 'lee fɛnun nɛn o min "tri -tɔa Bali 'lɛ bɛ -a -blɩlɛ dɩ.›