Search form

Drɛwɩ (Actes) 12:21

21Yi 'bɔ nɛn o -sɛan 'e cin va "da "bɛ, zɩ e 'bɔ bɛ, Erodi 'yee mingɔnnɛn sɔ 'wʋ, ɛn e -nyran 'yee mingɔnnɛn pɛin -da, ɛn e 'wɩ tin 'ba -wlɛ min pɛɛnɔn yiɛ man.