Search form

Drɛwɩ (Actes) 12:23

23'Nun tɔɔn tʋ 'bɔ zɩɛ -a wlu bɛ, ɛn Minsan -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -a -tʋ 'wɩ "nɛn kɔɔn Erodi lɛ, kɔɔ 'e 'fli 'sia "le Bali -le 'wɩ 'zʋ. -Cɛ -tʋ -sɛn "man, 'e sri 'si, ɛn e -ka.