Search form

Drɛwɩ (Actes) 12:6

6'Bɛ ta tʋ nɛn e "cɛan bɛ, -a 'bɔ 'a nɛn Erodi Piɛri -le tin "baa min pɛɛnɔn yiɛ man. -Pei zɩɛ -a man, te Piɛri a 'e nyinnandɩ 'sounja "fli yei, te e ya yi -tɛnan. E ya 'e -yrɩdɩ -bulalɛ baa "fli "a, ɛn minnun nɛn o yiɛ cɩ "va "bɛ o yra 'o "pa 'ji -pʋ 'kɔn 'lɛ "nɛn.