Search form

Drɛwɩ (Actes) 12:7

7'Nun tɔɔn Minsan -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -a -tʋ -ta, ɛn 'tɛ 'san -tʋ bii 'kɔn "bʋ 'bɔ 'ji. 'Pasiazan zɩɛ, 'e 'pɛ -tɛ Piɛri man, yaa fʋʋ, ɛn e -yrɛ 'nan: «'I 'wluan lou "nyiandʋ.» -A -nan nɛn -bulalɛ baa 'si -a -pɛ -man.