Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:11

11'Bɛ nɛn 'gʋɛ, "i 'yiɔ, Minsan "ta 'wɩ "nɛn -kɔɔnman 'yiɛ -e 'i 'flin yidɛ 'san yɩdɩ -a fɔɔnɔn.»

'Nun tɔɔn ɛn Elima yiɛ 'wi, e -fʋ klun va, te 'e 'man limlan -pɛ pɛɛnɔn da min -wɛɛdɩ -a 'nan -e 'e 'kun 'e 'pɛ -man.