Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:31

31ɛn 'e 'fli kɔɔn yi "kaga 'wlu minnun nɛn o 'si waa Galile, ɛn o -kʋ Zeruzalɛm bɛ -wlɛ. Ɛn 'bɛ 'gʋɛ -wɛɛ drɛ -yee 'wɩ 'nan yɩnɔn 'a, te o -yee 'wɩ ve Izraɛl 'nɔn lɛ.