Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:33

33'Wɩ zɩɛ, yaa 'lɛ sɔɔ -kaa nɛn -kaa cɩ o kluda 'nɔn 'a bɛ -cɛɛ: E Zozi wluan -kanɔn 'va. E ya 'e 'crɛn -tɛdɩ "dre 'fluba 'la "fli "ji 'e 'cɛn 'nan:

‹Yiɛ cɩ 'mɛn 'nɛn 'a,

-e 'e 'sia cɛɛgʋ man bɛ,

an drɛ 'i "tɩ "a.›