Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:38

38-Yee "wɛan, "bʋɩnun, 'ka -tɔ 'nan Zozi 'tɔ 'ji nɛn waa ve 'cɛɛ cɛɛgʋ 'nan, Bali 'cee 'wɩ 'wlidɩ fui. 'Ta wʋladɩ Moizi -le -pei -tɔ wɩnun da 'ka -kɔlalɛ 'cee 'wɩ 'wlidɩ "fuidɩ -a dɩ.