Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:48

48Zɩ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, o ci nran, ɛn o 'nan, Minsan wei a 'nɔnnɔn. -A -nan nɛn minnun pɛɛnɔn nɛn Bali o 'si "va 'nan -e 'o 'kɔn 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a yɩnɔn 'a bɛ, o yi -tɛradɩ 'sia Zozi da.