Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:5

5Zɩ o 'bɔla 'fla nɛn waa laabo Salami bɛ -a da bɛ, ɛn o Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ 'sia minnun lɛ Zuif 'nɔn 'le cin yɩ 'kuin. Zan nɛn waa laabo "nyian Mark bɛ, e ya o va, te e "paa o va.