Search form

Drɛwɩ (Actes) 13:6

6O cɛɛn 'yi yei 'trɛ zɩɛ -a 'cɛndɩ man -ji, tɔɔn ɛn o 'bɔla 'fla nɛn waa laabo Pafo bɛ -a da, ɛn o -dravia drɛzan -tʋ 'yɩ. Waa laabo Barzozi, Zuif min nɛn, 'e 'fli "siala Bali 'lewei vɩzan -a, te e 'ka 'a dɩ.