Search form

Drɛwɩ (Actes) 14:27

27Zɩ o 'bɔla Antiɔs bɛ, ɛn o -leglizi 'nɔn cin 'yɩ, ɛn 'wɩnun nɛn Bali ciɩla o va yaa drɛ bɛ, waa 'sinan 'pa. Waa -ci 'vɩ "nyian -wlɛ 'nan, minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, Bali -si 'lɛ 'sʋ -wlɛ 'nan 'o yi -tɛra 'e da.