Search form

Drɛwɩ (Actes) 14:3

3Pɔl 'lee Barnaba 'mɔn 'kpa tɩglɩ Ikomiɛn. O yi -tɛra Minsan da, ɛn o -yee 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn e min "sia 'wɩ 'ji bɛ -a 'vɩ 'kpa tɩglɩ. Bali 'pa o va, -a -nan nɛn o -cɛ -srɔn "wɩnun 'lee 'lɛbo "fɔ wɩnun drɛ.