Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:1

Zozinɔn wei drɛ 'tʋ Moizi -le -pei da Zeruzalɛm

1Min -mienun 'si Zude 'lɛglɔn 'ji. Zɩ o 'bɔla Antiɔs bɛ, ɛn o 'wɩ "paadɩ 'sia "bʋɩ Zozinɔn 'ji, waa 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Te min 'ka 'fɔlɛ -klɔnmɔn -va "le zɩ Moizi -le -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩɛ, Bali 'ka -a san sia 'wɩ 'ji dɩ.»