Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:12

12'Nun tɔɔn minnun nɛn 'o cin yɩdɩ bɛ, 'o 'ta -sɛn, ɛn o Barnaba 'lee Pɔl wei mandɩ 'sia, ɛn 'lɛbo "fɔ wɩ nɛn Bali ciɩla o va yaa drɛ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o yei "bɛ, waa 'vɩ -wlɛ.