Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:2

2Pɔl 'lee Barnaba 'ka 'wɩ zɩɛ -a manlɛ "yi "fo "dɩ, ɛn -sa 'plɛblɛ 'fɔla o yei 'wɩ zɩɛ -a da.

-A -nan nɛn minnun -a 'pla "da 'nan, Pɔl 'lee Barnaba 'lee Zozinɔn -mienun 'o 'kʋ 'wɩ zɩɛ -a tin 'ba Zeruzalɛm 'o 'vale Zozi 'le 'pasianɔn 'lee -a -nan -leglizi min cejenun -a.