Search form

Drɛwɩ (Actes) 15:25

25-Yee "wɛan, zɩ 'kʋ cin wei -ci 'man bɛ, ɛn kʋa 'yɩ 'nan, e ya "yi -e 'kʋ min -mienun 'si "va -e 'kʋ o 'pa 'sia 'cɛɛ 'o 'vale 'kʋ "bʋɩ Barnaba 'lee Pɔl nɛn kʋ o ye "yi "bɛ waa.