Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:1

Pɔl 'lee Sila -kʋ Dɛrbʋ 'lee Lisitri 'lee Ikomiɛn

1-A -nan nɛn Pɔl ciɩla Dɛrbʋ, ɛn e 'bɔla Lisitri. 'Fla zɩɛ -a da bɛ, Zozi -sruzan 'tʋ a -nan, waa laabo Timote. -A "tɩ "a Grɛk min -a, lɩmɔn -tʋ nɛn e ya Zozi 'va bɛ -yee 'nɛn nɛn, Zuif lɩ nɛn.