Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:13

13'Flinla "yi da, kʋ 'si 'fla zɩɛ -a da, ɛn kʋ -kʋ lu "nɛn 'yi 'tʋ "srɔn. -A -cin a 'kʋ 'ji 'nan Zuif 'nɔn 'le Bali trʋ 'banan -kɔan fɛ zɩɛ -a -nan. Zɩ kʋ cɛɛn -nyrandɩ man bɛ, ɛn lɩmɔnnun nɛn 'o cin yɩdɩ fɛ zɩɛ -a -nan bɛ, kʋ 'wɩ tin 'badɩ 'sia -wlɛ.