Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:27

27Zɩ min nɛn 'e yiɛ -tɔa "o va bɛ e fuʋ bɛ, e -kpɛinnun 'yɩ 'e 'lɛ 'sʋdɩ, ɛn e 'yee srɛn 'sʋ 'ji 'nan -e 'e 'fli -tɛ, kɔɔ yaa nrɔn 'e 'ji 'nan -pʋ 'kɔnnɔn pɛɛnɔn 'tɛ -ji.