Search form

Drɛwɩ (Actes) 16:3

3Pɔl a "vale 'e 'kʋ 'o 'vale 'waa, ɛn e -kʋ -a -fɔlɛ -klɔnmɔn -va, Zuif 'nɔn nɛn fɛ zɩɛ -a -nan bɛ -wee "wɛan. Kɔɔ o pɛɛnɔn -a -tɔa 'nan Timote "tɩ "a Grɛk min -a.