Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:19

19-A -nan nɛn o Pɔl 'kun, ɛn o -kʋ -a tin 'banɔn 'lɛ fɛnan nɛn waa laabo Aeropaz bɛ -a -nan. Waa laabʋ -yrɔ 'nan: «'Wɩ -trɛ nɛn i cɩ -a "paanan 'gʋɛ, kʋ ya "vale "kʋ maan.