Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:30

30Ɛn tʋ nɛn te min 'ka Bali tɔa dɩɛ, Bali 'ka -a paa bɛ man dɩ, 'pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, e 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji 'nɔn laabʋ 'nan 'o 'si 'o drɛ wɩ -wlidɩ "man -e 'o 'fli 'nɔn 'yrɛ.