Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:31

31Kɔɔ Bali yi -tʋ 'pla 'nan -e 'e 'trɛda 'nɔn pɛɛnɔn 'le 'wɩ tin 'ba 'e 'nɔan da. Bali min -tʋ 'si "va, yaa -tɔ 'wɩ zɩɛ -a -ji tin 'bazan 'a, ɛn yaa -ci kɔɔn -wlɛ -a wluandɩ -a -kanɔn 'va.»