Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:34

34'Pian min -mienun -fɔ -a -sru, ɛn o yi -tɛra Zozi da. Dioni 'bɔ nɛn tin 'bazan 'tʋ -a bɛ e ya o va, 'lee lɩmɔn -tʋ nɛn waa laabo Damari bɛ, 'lee min -mienun "nyian.