Search form

Drɛwɩ (Actes) 17:6

6Wa'a Pɔl 'lee Sila yɩlɛ dɩ, ɛn o Zasɔn 'lee "bʋɩ Zozinɔn -mienun 'kun, ɛn o -kʋ waa 'fla 'tanɔn 'lɛ, te o -paanman -a vɩdɩ -a 'nan: «Minnun nɛn o 'trɛda baa 'ji bɛ, o -ta 'gʋ, ɛn Zasɔn o 'sia.