Search form

Drɛwɩ (Actes) 18:8

8'Pian Cripu 'bɔ nɛn cin yɩ 'kɔn 'tazan -a bɛ, e yi -tɛra Minsan da 'o 'vale 'yee "kɔnnɛn 'nɔn 'a. Ɛn Korɛnti 'nɔn "kaga "nɛn o cɩ Pɔl wei mannan bɛ, o yi -tɛra Minsan da "nyian, ɛn o o -batize drɛ.