Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:14

14Minnun nɛn o 'wɩ zɩɛ -a dra bɛ, min -tʋ nɛn waa laabo Seva bɛ -yee 'nɛnnun nɛn waa, o ya 'sɔravli. Seva zɩɛ, Zuif min nɛn, ɛn e ya Bali -pannɔn 'tazan -tʋ -a.