Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:21

Efɛz 'nɔn wluan Zozinɔn man

21Zɩ 'wɩ zɩɛ e drɛ bɛ, "bɛ -sru ɛn Pɔl "e 'nan, 'e "ta -ko Zeruzalɛm. 'Pian e 'nan, 'e 'ko Masedɔa 'lee Akai 'vaa -e 'e 'kʋ. E 'nan, -te 'e 'kʋ bɛ, 'e bɔala Rɔm.