Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:27

27'Wɩ zɩɛ e -taa -cee 'nyranman klu -sɛnlɛa ji, ɛn -cee bali Artemi bɛ, -yee 'kɔn klu -taa "sɛnlɛa ji, ɛn "yɛɛ 'le 'sran bɛ, Artemi 'bɔ 'tɔ 'ka "nyian taa -kɔnlɛ min 'le dɩ. Te Artemi 'bɔ nɛn minnun pɛɛnɔn -a ye "yi Azi 'lɛglɔn 'ji 'lee 'trɛ pɛɛnɔn da.»