Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:29

29'Wɩ zɩɛ e 'fla nyɔɔn, ɛn 'flanɔn 'ci drɛ 'tʋ. -A -nan nɛn o Gai 'lee Ariza 'kun 'sa -a, ɛn o -kʋ waa fɛnan nɛn 'flanɔn 'o cin ye bɛ -a -nan. Gai 'lee Ariza zɩɛ Masedɔa 'nɔn nɛn waa, -wɛɛ Bali -le 'nyranman 'pa 'o 'vale Pɔl nun -a 'e cin va.