Search form

Drɛwɩ (Actes) 19:9

9'Pian zɩ min -mienun 'ka 'wɩ zɩɛ -a siala 'wɩ 'a dɩ, ɛn wa'a 'we "man -e 'o yi -tɛra "da "dɩɛ, te o "we 'wɩ "paadɩ zɩɛ -a man -wlidɩ min pɛɛnɔn yiɛ man bɛ, -a -nan nɛn Pɔl 'si o va. Yi -tʋdʋ pɛɛnɔn man e 'wɩ "paaman 'siɛn Zozinɔn 'ji, min -tʋ nɛn waa laabo Tirani bɛ -yee -lugɔlu 'kuin.