Search form

Drɛwɩ (Actes) 2:23

23Ɛn o min 'bɔ 'nɔn 'cɛɛ 'nan 'ka -tɛ. Bali 'bɔ 'bɛ 'vɩ 'nan 'e drɛ zɩɛ, ɛn yaa -tɔa 'e 'cɛn 'nan e dra. Kaa -nɔn minnun nɛn wa'a Bali tɔa dɩɛ -wlɛ, ɛn waa -tɛ -a -pɛindɩ -a yiba "plan da.