Search form

Drɛwɩ (Actes) 2:25

25Ɛn mingɔnnɛn David 'wɩ 'gʋɛ -a 'vɩ 'e 'cɛn Zozi man. Yaa 'vɩ 'nan:

‹Maan -tɔa 'nan 'kʋ 'vale Minsan -a 'kʋɛ cɩ tʋ pɛɛnɔn man.

E ya tʋ pɛɛnɔn man 'an "srɔn

te 'e 'klan "sia 'an 'ji 'wɩ drɛnan.