Search form

Drɛwɩ (Actes) 2:39

39-Yɛɛ cɩ 'nan, Bali -le 'wɩ nɛn yaa 'vɩ 'nan 'e dra bɛ, 'ka lɛ nɛn, ɛn 'cee 'nɛnnun lɛ nɛn, 'lee minnun pɛɛnɔn nɛn o ya tian -kɔɔbli ɛn Minsan nɛn -cee Bali -a bɛ, e "ta -daa "o laabʋlɛ bɛ, o lɛ nɛn.»