Search form

Drɛwɩ (Actes) 2:42

42Ɛn tʋ pɛɛnɔn man 'wɩnun nɛn Zozi 'le 'pasianɔn -a "paaman o ji bɛ, waa maan te o 'ta wʋla "da 'o 'ci 'fɩdaa 'a. O ci a -tʋwli, o "paa 'o cin va te 'o cin man wɩ dra. O pɛɛnɔn fɛ -tʋwli "ble 'e cin va Minsan -cin -trɔadɩ o ji -a, ɛn o Bali trʋ "baa 'e cin va.