Search form

Drɛwɩ (Actes) 20:6

6'Kʋe vɛ bɛ, "kʋ "fɔ 'wʋ -klʋ -dan ji Filipʋ 'fla, te "fɛdi nɛn o 'kpɔun nɛn 'mannyan 'ka "va "dɩɛ -a -ble "da "bɛ e -nyan. Yi 'soolu "bɛ -sru, ɛn kʋ 'bɔ o man Troas, kʋ yi drɛ Troas 'sɔravli.