Search form

Drɛwɩ (Actes) 20:7

Pɔl 'bɔla Troas

7'Mɔnnɛn yi -tʋ da, 'kʋ cin 'yɩ 'nan -e fɛ nɛn Minsan "e 'nan 'kʋ -blɩ 'e cin va bɛ 'kʋ -blɩ. -A -nan nɛn Pɔl 'wɩ tin 'badɩ 'sia Zozinɔn lɛ, kɔɔ -te tʋ cɛɛn bɛ, e -ko -le "wɛan. E 'wɩ tin 'ba -wlɛ "trilii, ɛn bada -tɔ.