Search form

Drɛwɩ (Actes) 21:25

25Minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, ɛn o yi -tɛra Zozi da bɛ, 'wɩ nɛn kʋa 'pla "da 'e 'cɛn bɛ, -nyrɛn kʋa 'vɩ -wlɛ. Kʋa 'vɩ 'nan: Te 'o 'wi nɛn waa -tɛ -yʋ lɛ bɛ -a -blɩ dɩ, ɛn te 'o 'wi nyɛn -blɩ dɩ, ɛn te 'o 'wi nɛn min 'ka -a -blɔ 'cɛnlɛ -e -a nyɛn 'e -sran dɩɛ -a -blɩ dɩ, ɛn te 'o cin nan 'lee 'o cin -sran -wɛɛ "dɩ, ɛn te min 'e "blu -wɛɛ "dɩ.»