Search form

Drɛwɩ (Actes) 21:26

26'Bɛ 'ta tʋ cɛɛn, ɛn Pɔl min sinjɛn zɩɛ o 'sia, fɛ nɛn min -a dra 'lɔɔ -e min 'e drɛ 'saun Bali 'lɛ bɛ, waa drɛ. "Bɛ -sru, ɛn Pɔl -kʋ Bali -pan 'kuin, ɛn yi nɛn 'wɩnun zɩɛ -a drɛdɩ -nyaan "da "bɛ yaa 'vɩ -wlɛ, -e o -tʋdʋ pɛɛnɔn 'o Bali -panvɛ -nɔn Bali lɛ yi zɩɛ -a da.