Search form

Drɛwɩ (Actes) 21:27

Minnun Pɔl 'kun Bali -pan 'kuin

27Te yi 'sɔravli zɩɛ -a -nyandɩ 'bɔ, -a -nan nɛn Azi Zuif 'nɔn nɛn o Pɔl 'yɩ Bali -pan 'kuin bɛ, o minnun "kaga wluan "man, ɛn waa 'kun.