Search form

Drɛwɩ (Actes) 21:39

39Ɛn Pɔl "e 'nan: «Silisi Zuif min nɛn maan, an "sia Tars, an ya 'fla nɛn -a 'tɔ "we "bɛ -a da 'trɛ 'wlɛ 'a. Mɛin trʋ "baa, 'i 'si -nɔn 'mɛn -e 'an 'wɩ tin 'ba minnun lɛ.»