Search form

Drɛwɩ (Actes) 21:8

8'Bɛ 'ta tʋ cɛɛn, ɛn kʋ -kʋ, kʋ 'bɔla Sezare. Kʋ -kʋ Filipʋ nɛn waa laabo Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩzan bɛ -yee "kɔnnɛn, ɛn kʋ -nyran "va. Filipʋ zɩɛ, e ya min 'sɔravli "nɛn o o 'si "va Zeruzalɛm bɛ o va.