Search form

Drɛwɩ (Actes) 22:22

22Minnun "trɔɛn "fʋ 'e 'tɔdɩ Pɔl wei lɛ -trilii 'pian zɩ e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, tɔɔn ɛn o -paandɩ 'sia -a vɩdɩ -a 'nan: «'O min 'labɛ -a -tɛ, 'e 'sinan "fo, e 'ka "le -a yiɛ 'e 'fʋ "man "dɩ.»