Search form

Drɛwɩ (Actes) 22:29

29'Nun tɔɔn minnun nɛn o "ta paan 'wɩ laabo Pɔl -lɔ sɔnba "a bɛ, o pli 'o -sru, ɛn o 'si Pɔl "srɔn. Zɩ 'sounjanun tazan -dan a 'man 'nan, Pɔl nɛn 'e 'nɔn minnun lɛ waa yrɩ bɛ, 'nan Rɔm min tɩglɩ nɛn bɛ, -a -nan nɛn nyɛn -a cɛɛn.