Search form

Drɛwɩ (Actes) 22:30

O -kʋ Pɔl a tin 'banɔn 'lɛ

30'Sounjanun tazan -dan a "vale 'nan 'wɩ nɛn 'e drɛ 'lɔɔ, ɛn Zuif 'nɔn 'wɩ 'tɔ Pɔl man bɛ "e -tɔa. -Yee "wɛan zɩ tʋ cɛɛn bodrun bɛ, ɛn e 'nan Bali -pannɔn 'lee tin 'banɔn pɛɛnɔn lɛ 'nan, 'o cin yɩ. E 'nan 'o baa 'si Pɔl man, -a -nan nɛn o 'ta Pɔl -a tin 'banɔn 'lɛ, ɛn waa -tɔ o yei.